Grubościomierz B6Cc


Pomiary grubości powłok na betonach i innych podłożach.

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol