Uniwersalny grubościomierz K5-C


Pomiar grubości:
• powłoki dielektryczne (farba, lakier, emalia, plastik, teflon, anodowane powłoki tlenkowe i inne) na produktach żelaznych i metale nieżelazne;
• powłoki galwaniczne (nikiel, cynk, chrom, kadm, cyna, srebro, miedź i inne) powłoki na produktach z metali żelaznych i nieżelaznych;
• powłoki wielowarstwowe (warstwa po warstwie);
• powlekane powłoki;
• specjalne powłoki przewodzące na produktach z metali i tworzyw sztucznych;
• lakier, farba i powłoki galwaniczne na wewnętrznych powierzchniach rur i wyrobów cylindrycznych;
• warstwy ochronne z betonu i lokalizacja zbrojenia w betonie;
• grubość ścianek dużych produktów z włókna szklanego i węglowego, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami podczas produkcji i dostawy z dostępem z jednej i dwóch stron.
• pomiar chropowatości powierzchni po piaskowaniu i śrutowaniu
• pomiar wilgotności, temperatury powietrza, metalu, temperatury punktu
rosy podczas prac malarskich.

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol