//

Oferta urządzeń do badania asfaltów, betonów, kruszyw, gruntów jak i diagnostyki nawierzchni.

Szeroka gama urządzeń badawczych do badania stali, plastiku, tworzyw, drewna, itd.

Komory solne oraz cykliczne komory korozyjne firmy Ascott-Analytical.

Urządzenia laboratoryjne (maszyny trójosiowe, edometry, bezpośrednie ścianie gruntów, komory rowe’a) oraz polowe (sondy CPTu, dylatometry, sejsmografy, oporność gruntu, itd.)

Tomograf dźwiękowy PICUS oraz urządzenia Treetronic, Treeqinetic, Sway Motion.

Urządzenia firmy Taurus Instruments GmbH do badania współczynnika przewodności cieplnej, odporności i reakcji na ogień, hotbox itd.

Georadary firmy GSSI do badania infrastruktury podziemnej oraz analizy konstrukcji drogowych, mostowych, betonowych itd.

Urządzenia firmy Techlab Systems TLS do badania właściwości fizycznych papieru i tektury.