Contact

 

ToRoPoL Sp. z o.o.

tel: (22) 519 - 40 - 70
fax: (22) 519 - 40 - 80

ul. Czarna Droga 29
03 - 620 Warszawa

toropol@toropol.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

NIP: 524-000-46-26
SR dla m. st. W-wy XII Wydz. Gosp. KRS 0000034922
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN