Aparaty trójosiowe


Firma VJTech specjalizuje się w produkcji zaawansowanych aparatów do badań trójosiowych. System trójsiowy może być bardzo podstawowy, ale dostępne są także bardzo rozbudowane systemy z wieloma komorami, automatycznymi pompami i ramami do testów nasycenia, konsolidacji, ścinania, przepuszczalności, Rowe'a, CRS także z opcją cieczy zanieczyszczonych.

 

Podstawowe parametry dostępnych wersji urządzeń pomiarowych

Rama trójosiowa: automatyczna o maksymalnej sile 10, 50, 100 lub 250 kN

Automatyczny kontroler ciśnienia 1000, 1700 lub 3000 kPa

Rozmiary komór trójosiowych: 50, 75, 100 lub 150 mm

Rozmiary próbek: 33, 38, 50, 70, 100 lub 150 mm

Dostępne głowice siły: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 lub 200 kN

Czujniki przemieszczenia: 10, 25 lub 50 mm

Czujniki ciśnienia porowego: 10 lub 20 bar

Panel dystrybucji wody: 2, 4, 6 lub 8 drożny

 

Oprogramowanie ClispStudio umożliwiające w pełni automatyczne wykonywanie badań.

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol