RADAN 7


 RADAN 7: Zoptymalizowany dla Windows 7

RADAN to bardzo zaawnsowany program firmy GSSI służący do analizy i interpretacji danych GPR. Dzięki swojej modułowej konstrukcji, program umożliwia operatorowi wybór najbardziej przydatnych narzędzi intepretacyjnych. Radan pracuje w środowisku Windows, dzięki czemu jest przyjazny w obsłudze dla każdego użytkownika.

 

Zalety programu RADAN

 • przyjazny i czytelny interfejs operatora
 • intuicyjne funkcje interpretatyjne - zautomatyzowane funkcje podpowiadają najlepsze metody oczyszczania i poprawiania danych
 • funkcja pomocy on-screen
 • moduły dedykowane do konkretnych zadań
 • możliwość umieszczenia logo firmy na wydruku z programu RADAN

 

Zaawansowane funkcje

 • możliwość jednoczesnej pracy na kilku plikach
 • rozbudowana, łatwa w obsłudze funkcja 3D
 • przetwarzanie seryjne - zwiększenie prędkości powtarzalnych czynności, np przetwarzania dużych plików
 • integracja 3D oraz GPS - łatwa integracja danych 3D rejestrowanych z danymi GPS, umożliwia interolację nierównoległych linii
 • możliwość eksportu obiektów do AutoCAD - zinterpretowane dane można wyeksportować do AutoCAD
 • pełna obsługa danych jedno oraz wielokanałowych

 

Moduł 3D

Moduł 3D posiada rozbudowane możliwości prezentacji danych 3D w oknie dialogowym. Użytkownik może rozciągać, skracać, przybliżać dane według własnych wymogów. Moduł 3D umożliwia także przecinanie widoków kostkowych według płaszczyzn x, y oraz z. Umożliwia to operatorowi wygodne interpretowanie całych obszarów w czytelny sposób.

 

Moduł 3D daje także użytkownikowi możliwość jednoczesnego prezentowania wielu interaktywnych widoków danych 2D i 3D oraz do tworzenia kształtów (rury, linie, kanały, itd.) w danych GPR, które następnie można eksportować w celu integrowania z rysunkami CAD. Dzięki temu dane można prezentować klientom w przystępnym, czytelnym formacie. Wszytkie funkcje modułu 3D dają operatorowi ogromne możliwości interpretacji oraz prezentacji danych GPR dzięki czemu mogą być one jeszcze dokładniej przenalizowane i obrobione a wyniki zaprezentowane w bardzo przystępny sposób

 

Moduł BridgeScan

Moduł BridgeScan umożliwia operatorowi:

 • identyfikowanie zbrojenia
 • obliczanie warstwy betonowej nad zbrojeniem w nowych konstrukcjach
 • wykonywanie map deterioracji

Moduł ten zawiera specjalne metody analizy danych opatentowane przez firmę GSSI służące do przetwarzania i opracowywania danych z konstrukcji mostowych. Moduł ten jest idealnym narzędziem dla więszych konstrukcji mostowych z dwuwarstwową prostokątną siatką zbrojenia.

 

Moduł RoadScan

Moduł RoadScan został zaprojektowany do współpracy z antenami typu Horn (Air-launched). Moduł ten wykorzystuje technikę kalibracji sygnału (gdzie amplituda odbicia od płyty metalowej porównywana jest, skan bo skanie, z surowymi danymi uzyskanymi z pomiaru nawierzchni) do pomiaru amplitud warstw nawierzchni w danych pomiarowych oraz obliczania prędkości rozchodzenia się sygnału GPR poprzez warstwy konstrukcyjne.

Dzięki tej technice istnieje możliwość oblicznia grubości warstw bitumicznych, podbudowy oraz podłoża bez konieczności wprowadzania danych referencyjnych z odwiertów.

Ten moduł programu zawiera funkcję automatycznej i interaktywnej interpretacji warstw oraz wyznaczania grubości warstw (użytkownik zawsze może wpisać wartości pomierzone z odwiertów) oraz dostarcza wyniki w formacie ASCII, które można odczytać w programach służących do analiz drogowych

 

Moduł StructureScan

Moduł StructureScan jest elementem składowym systemów GSSI StructureScan. Narzędzie to umożliwia proste tworzenie widoków płaszyzn ułatwiając interpretację danych StructureScan.

Elastyczność tego modułu umożliwia wiele zastosowań cywilnych/strukturalnych uwzględniajac konstrukcję z różnymi rodzajami zbrojeń.

Moduł umożliwia:

 • pół-automatyczne mapowanie lokalizacji zbrojenia oraz obliczanie głebokości w prostych konstrukcjach betonowych
 • interaktywne mapowania lokalizacji przepustów w konstrukcjach betonowych
 • firma TOROPOL
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol