Tree Motion Sensor


Zagrożenie powaleniem drzewa jest ważnym czynnikiem w terenach zabudowanych i innych obszarach podwyższonego ryzyka. Istnieje kilka metod do oceny stanu oraz stabilności drzewa rozpoczynając od oceny wizualnej drzewa. Zazwyczaj drzewa w miastach i parkach wymagają dokładniejszej oceny zależnie od rodzaju defektu.

Tree Motion Sensors (TMS) służą do oceny stabilności systemu korzeniowego oraz pnia drzewa bez konieczności zadawania sztucznego, zewnętrznego obciążenia drzewa. Gdy wiatr wieje, drzewo zaczyna kołysać się a siła ta przekazywana jest do systemu korzeniowego. Czujniki TMS rejestrują dynamiczne kołysanie się drzewa w naturalnych wietrznych warunkach. Zatem jaka jest różnica pomiędzy tą metodą, a ustanowioną metodą statycznego naprężania drzewa?

 

Test statycznego naprężania opracowany przez Guntera Sinna i Lothara Wessolly'ego mierzy bezpieczeństwo systemu korzeniowego drzewa. W trakcie badania, drzewo poddawane jest obciążeniu, które generowane jest zazwyczaj przez wyciągarkę linową zaczepioną do korony drzewa. Mierzona jest reakcja drzewa – którą jest wychylenie się płyty korzeniowej oraz ściskanie się krańcowych włókien drewna – na obciążenie. Sztuczna siła porównywana jest do teoretycznie szacowanej siły typowego wiatru, który może oddziaływać na drzewo. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia szacowanie siły wiatru oddziaływującej na drzewo. Jednakże, metoda statyczna jest czasami trudna do zastosowania, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.

 

Czujniki TMS rejestrują dynamiczne kołysanie się – lub wychylenie – drzewa podczas naturalnego wiatru, czyli w rzeczywistości. Pomimo, że siła wiatru może być różna, a drzewo może być osłonięte przez inne drzewa/budynki, zarejestrowane kołysanie się drzewa odwzorowuje zachowanie się drzewa w naturalnych warunkach.

 

System TMS może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów. Relatywnie prostą metodą ocen danych jest porównanie wyników z wynikami innych drzew. Dla przykładu:

 

  • kontrola stabilności drzew. Drzewa u których system korzeniowy jest stabilny w podczas wiatru, można uznać za bezpieczne


 

  • identyfikacja drzew ze słabym systemem korzeniowym. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest montaż czujników TMS na kilku drzewach w tej samej okolicy.

 

  • porównanie danych z różnych drzew umożliwia zidentyfikowanie drzew, które odchylają się bardziej od pozostałyołączenie wyników z wynikami z testu statycznego naprężania. Po zidentyfikowaniu drzewa, które znacząco odchyla się w trakcie wiatru, warto jest wykonać test naprężenia statycznego pod znaną siłą i porównać wyniki


 

  • nadzór drzew w pobliżu robót ziemnych. Pomiar ten umożliwia wykrycie drzew u których system korzeniowy został uszkodzony w trakcie robót ziemnych

 

Długotrwałe monitorowanie drzewa. Drzewo, u którego istnieje podejrzenie słabego systemu korzeniowego, może być regularnie, długotrwale monitorowane w celu sprawdzenia czy:

 

  • system korzeniowy poprawia się (rosną nowe korzenie)
  • system korzeniowy pogarsza się (korzenie starzeją się lub zostały odcięte)
  • brak znaczących zmian
  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol