Wyposażenie dla laboratoriów drogowych i inż. lądowej

Testy niskotemperaturowe


Elastocon proponuje zarówno urządzenia do wykonywania poszczególnych testów lub kombinowane urządzenie z obrotową głowicą umożliwiające wykonywanie trzech rodzajów badań.

 

TR - Temperature Retraction. Metoda określa charakterystykę niskotemperaturową materiału przy stopniowym zwiększaniu temperatury. Zgodna z:

ISO 2921

ASTM D-1329

 

Gehman - Ta metoda mierzy relatywną sztywność w funkcji temperatury. Zgodna z:

ISO 1432

ASTM 1253

 

Brittleness - Test określa najniższą temperaturę przy której gumowa próbka nie wykazuje kruchych właściwości przy uderzeniu w określonych warunkach. Zgodny z:

ISO 812

ISO 974

ASTM D746

ASTM D2137

 

Compression set - Tes ten określa elastyczną regenerację po przetrzymywaniu ściśniętej próbki w niskich temperaturowych przez pewien czas. Zgodny z:

ISO 815-2

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol