Wyposażenie dla laboratoriów drogowych i inż. lądowej

Penetrometr Matest B056-02


 

 

Zgodny z normą PN-EN 1426

- posiadamy w ofercie wersję ręczną oraz półautomatyczną, cyfrową

- wersja półautomatyczna posiada elektroniczny licznik czasu kontrolujący czas penetracji

- wersja cyfrowa posiada elektroniczny wskaźnik głębokości penetracji

- opcjonalnie dostępna łaźnia do termostowania próbek w temepraturze 25 +/- 0.1oC

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol