//

Penetrometr Matest B056-02

Penetrometr do asfaltu

- Zgodny z normą PN-EN 1426

- Posiadamy w ofercie wersję ręczną oraz półautomatyczną, cyfrową

- Wersja półautomatyczna posiada elektroniczny licznik czasu kontrolujący czas penetracji

- Wersja cyfrowa posiada elektroniczny wskaźnik głębokości penetracji

- Opcjonalnie dostępna łaźnia do termostowania próbek w temepraturze 25 +/- 0.1oC

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol