Prasy Marshalla


 

 

 

 

Prasa Marshalla firmy MATEST do badania mieszanek bitumicznych

- kompatkowa budowa, 2 kolumnowa konstrukcja ramy

- maksymalna siła 50 kN, skok 50 - 100 mm (zależnie od wersji)

- elektryczny napęd

- cyfrowy odczyt oraz rejestracja siły oraz osiadania przez sterownik z polskim interfejsem

- możliwość współpracy z oprogramowaniem na komputerze PC, które umożliwia tworzenie wykresów i raportów (język polskim)

 

Prasa dostępna jest w różnych wersjach

- prasa Marshalla ze stałą prędkością 50,8 mm/min

- prasa Marshall / CBR ze zmienną prędkością

 

Prasa Marshalla po zakupieniu odpowiednich akcesoriów umożliwia na wykonywanie badania:

- badanie Marshalla zgodnie z normą PN-EN 12697-34

- badanie w szczękach Leutnera zgodnie z normą ALP A stb T.4

- badanie wytrzymałości na pośrednie rozciąganie zgodnie z normą PN-EN 12697-23

- badanie odporności na wodę zgodnie z normą PN-EN 12697-12

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol