//

Prasy Marshalla

Prasa Marshalla firmy MATEST do badania mieszanek bitumicznych

- Kompatkowa budowa, 2 kolumnowa konstrukcja ramy

- Maksymalna siła 50 kN, skok 50 - 100 mm (zależnie od wersji)

- Elektryczny napęd

- Cyfrowy odczyt oraz rejestracja siły oraz osiadania przez sterownik z polskim interfejsem

- Możliwość współpracy z oprogramowaniem na komputerze PC, które umożliwia tworzenie wykresów i raportów (język PL)

 

Prasa dostępna jest w różnych wersjach

- Prasa Marshalla ze stałą prędkością 50,8 mm/min

- Prasa Marshall / CBR ze zmienną prędkością

 

Prasa Marshalla po zakupieniu odpowiednich akcesoriów umożliwia na wykonywanie badania:

- Badanie Marshalla zgodnie z normą PN-EN 12697-34

- Badanie w szczękach Leutnera zgodnie z normą ALP A stb T.4

- Badanie wytrzymałości na pośrednie rozciąganie zgodnie z normą PN-EN 12697-23

- Badanie odporności na wodę zgodnie z normą PN-EN 12697-12

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol