StructureScan Standard


System StructureScanTM Standard jest bezinwazyjnym narzędziem do precyzyjnego badania struktur betonowych. W celu analizy konstrukcji betonowych profesjonaliści wykorzystują system StructureScan umożliwiający bezpieczne lokalizowanie obiektów w betonie przed przystąpieniem do wiercenia, przecinania lub innych czynności. System ten składający się z jednostki sterującej SIR 4000, wózka pomiarowego i anteny 1600 MHz lub 2600 MHz zapewnia dokładny pomiar na głębokości do 50 cm (35 dla 2600 MHz).

 

 

Typowe zastosowania system StructureScan:

 

  • inspekcja betonu – lokalizowanie metalicznych i niemetalicznych obiektów w ścianach, podłogach i stropach
  • inspekcja strukturalna – mosty, pomniki, ściany, wieże, tunele, balkony, garaże i pokłady
  • ocena stanu – mapa relatywnego stanu betonu dla planów naprawczych
  • pomiar grubości płyt
  • lokalizacja pustek
  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol