Matest Boehme


Matest C129

 

Zgodne z normą EB13748-2; DIN 52108; EN 14157; EN 13892-3; EN 1340; EN 1339; EN 1338

Zasilanie 230V

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol