//

Wahadło angielskie

Zgodne z wymogami norm EN 1097-8; EN 1338; EN 1339;  1341; EN 1342; EN 13036-4; BS812:114

 

Urządzenie można wykorzystywać zarówno w laboratorium (na spejcalnej płycie) jak i na drodze:

- do badania szorstkości nawierzchni drogowych (asfaltu)

- do badania szorstkości kruszyw wypolerowanych w aparacie do polerowania kruszywa

 

Z urządzeniem dostarczane jest:

- wahadło

- skrzynia transportowa

- certyfikat kalibracji według EN 1097-8

- Linijka, termometr, akcesoria

- Ślizgacze wymagane podczas zamówienia

- Metalowa płyta do badań laboratoryjnych dostępna jest opcjonalnie

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol