Aparat Ring Shear


Aparat Vj-Tech Ring Shear umożliwia precyzyjne oraz powtarzalne badania służące do wtórnej wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych, co jest niezwykle istotne podczas oceny stateczności zboczy. RingSHEAR posiada cyfrowy wyświetlacz oraz panel sterujący, który można podłączyć do komputera poprzez port USB. Ścinanie obrotowe jest zadawane w trybie ciągłym aż do osiągnięcia stałej wartości wtórnej wytrzymałości. Zaletami aparatu Ring Shear jest fakt, że nie powoduje zmiany powierzchni przekroju ścinania w trakcie trwania testu oraz próbka może być ścinana na dowolnej długości.

 

Aparat Ring Shear:

  • spełnia wymogi BS1377 i ASTM DS6528
  • sterownik bazujący na mikroprocesorze, duży ekran LCD oraz wbudowany rejestrator danych
  • pełna automatyzacja testu dzięki współpracy z oprogramowaniem Clisp Studio
  • port RS232 do komunikacji z PC
  • nakładka umożliwiająca badanie ziemia-stal

 

Dostępne konfiguracje:

  • pozioma głowica siły:  2.5 lub 5 kN
  • wymiary próbek: 60 mm, 100 mm lub 2.5" kwadrat lub okrągłe

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol