Dynamiczne proste ścinanie


Urządzenie Dynamiczne Proste Ścinanie (Dynamic/Cyckle Simple Shear Test System (DSSS) został zaprojektowany w celu wykonywania cyklicznego prostego ścinania gruntów charakteryzujących się dynamicznymi zmianami właściwości. Umożliwia bezpośrednie badanie ścinania vs. siła/naprężenie w warunkach odwodnionych i nieodwodnionych. System składa się z dynamicznego aparatu prostego ścinania (z odpowiednimi czujnikami) połączonego z szybkim sterownikiem ruchów cyklicznych oraz automatycznych kontrolerów ciśnienia dla ciśnienia wstecznego. Cały system sterowany jest poprzez PC z odpowiednim oprogramowaniem Clisp Studio umożliwiającym konfigurowanie i sterowanie testem oraz rejestrowanie i analizę danych.

 

Parametry systemu:

 • aparat dynamicznego (cyklicznego) prostego ścinania
 • dynamicnzy servosterownik (dwuosiowy)
 • automatyczny kontroler ciśnienia (3000 kPa)
 • czujniki (siła pionowa 5 kN, siła pozioma 5 kN, przemieszczenie 25 mm, ciśnienie wody porowej 10 bar)

 

Właściwości:

 • połączenie z PC poprzez Ethernet
 • siłownik siły poziomej (servomotor z ogranicznikami przesuwu)
 • siłownik siły pionowej (servomotor z ogranicznikami przesuwu)
 • sterowanie osiami oraz siłą/naprężeniem ścinającym
 • precyzyjny pomiar przemieszczenia poprzez enkoder dla przemieszczenia osiowego/sił ścinających
 • dodatkowy czujnik dla aktywnej kontroli wysokości
 • umożliwia wykonywanie następujących testów:
 • test prostego ścinania z utrzymywaną stałą wysokością dzięki funkcji aktywnej kontroli wysokości
 • test cyklicznego ścinania z cykliczną siłą poziomą zadawaną na próbkę i z utrzymywaną stałą siłą pionową
 • test cyklicznego ścinania z cykliczną siłą poziomą zadawaną na próbkę i z utrzymywaną stałą wysokością
 •  test cyklicznego ścinania z cykliczną przemieszczeniem poziomym zadawanym na próbkę i z utrzymywaną stałą siłą pionową
 •  test cyklicznego ścinania z cykliczną przemieszczeniem poziomym zadawanym na próbkę i z utrzymywaną stałą wysokością

 

 

 • wymiary próbki 70 mm średnica x 70 mm wysokość (opcjonalnie dostępne 50 mm)
 • pionowa częstotliwość 0.01 Hz do 5.00 Hz (rozdzielczość 0.01 Hz) (opcjonalnie dostępne 10 Hz)
 • pionowe obciążenie - 5 kN do + 5 kN (rozdzielczość 1 N) (opconalnie +/- 10 kN)
 • pionowe przemieszczenie 0.001 do 25.000 mm (rozdzielczość 0.001 mm)
 • pozioma częstotliwość 0.01 Hz do 5.00 Hz (rozdzielczość 0.01 Hz) (opcjonalnie dostępne 10 Hz)
 • poziome obciążenie - 5 kN do + 5 kN (rozdzielczość 1 N) (opconalnie +/- 10 kN)
 • poziome przemieszczenie 0.001 do 15.000 mm (rozdzielczość 0.001 mm)
 • tempo próbkowania danych 1000 pkt/sek
 • kształt fali sinus, kwadrat, trójkąt, haversine, piłokształtna, definiowany przez użytkownika

 

 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol