Komora Rowe


System badawczy VJ Tech Komora Rowe'a wykorzystuje pompę hydrauliczną do zadawania pionowego obciążenia na próbkę umieszczoną w komorze konsolidacyjnej typu Rowe'a. Zaletą tego systemu jest możliwość precyzyjnej kontroli drenażu. Dodatkowo, system hydraulicznego obciążenia umożliwia precyzyjną kontrolę zadawanego obciążenia w szerokim zakresie, włącznie z wyoskimi ciśnieniami na dużych próbkach. System testowy współpracuje z oprogramowaniem Clisp Studio csROWE, które umożliwia wygodne zaprogramowanie oraz kontrolowanie testu jak i odczytywanie i analizę zmierzonych danych. Wyniki prezentowane są w formie tabel oraz wykresów i można je eksportować do plików tekstowych.

 

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol