Dynatest LWD


Dynatest Light Weight Deflectometer (LWD) jest przenośną wersją FWD. LWD wykorzystuje głowicę siły oraz geofony z taką samą dokładnością jak FWD. LWD może być wykorzystywane do testowania nawierzchni asfaltowych lub materiałów niezwiązanych jak i podłoży. Wyniki z urządzenia LWD można wykorzystać do obliczenia wytrzymałości warstw konstrukcji drogowych. LWD spełnia wymogi normy ASTM 2583 oraz IAN73 (UK)

 

Główne zalety:

 

 • kontrola jakości podbudowy/podłoża przed podłożeniem warstw wiążących
 • LWD może wykonać 30 testów w czasie 1 testu belką benkelmana
 • jednoczesne badanie zagęszczenia i sztywności tym samym urządzeniem
 • szybsza i tańsza metoda badawcza niż metody tradycyjne VSS, belka Benkelmana lub test CBR
 • nIe posiada źródła nuklearnego tak więc jest bezpiecznym urządzeniem
 • szybkie testy pozwalają na dużo badań blisko siebie zapewniając jednorodność badanej sekcji
 • zebrane dane posiadają historię przebiegu testu w czasie zapewniając wysoką jakość danych
 • na koniec testu obliczany jest moduł
 • obsługa przez jedną osobę
 • możliwość wykonania obliczeń wstecznych w celu wyznaczenia modułów dla układu 2 warstwowego
 • dokładność wyników nie zależy od zmian materiałów w badanej konstrukcji
 • nie ma wymogu testów Proctora

 

 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol