//

Dynatest LWD

Dynatest Light Weight Deflectometer (LWD) jest przenośną wersją FWD. LWD wykorzystuje głowicę siły oraz geofony z taką samą dokładnością jak FWD. LWD może być wykorzystywane do testowania nawierzchni asfaltowych lub materiałów niezwiązanych jak i podłoży. Wyniki z urządzenia LWD można wykorzystać do obliczenia wytrzymałości warstw konstrukcji drogowych. LWD spełnia wymogi normy ASTM 2583 oraz IAN73 (UK)

 

Główne zalety:

- Kontrola jakości podbudowy/podłoża przed podłożeniem warstw wiążących

- LWD może wykonać 30 testów w czasie 1 testu belką benkelmana

- Jednoczesne badanie zagęszczenia i sztywności tym samym urządzeniem

- Szybsza i tańsza metoda badawcza niż metody tradycyjne VSS, belka benkelmana lub test CBR

- NIe posiada źródła nuklearnego tak więc jest bezpiecznym urządzeniem,

- Szybkie testy pozwalają na dużo badań blisko siebie zapewniając jednorodność badanej sekcji

- Zebrane dane posiadają historię przebiegu testu w czasie zapewniając wysoką jakość danych

- Na koniec testu obliczany jest moduł

- Obsługa przez jedną osobę

- Możliwość wykonania obliczeń wstecznych w celu wyznaczenia modułów dla układu 2 warstwowego

- Dokładność wyników nie zależy od zmian materiałów w badanej konstrukcji

- Nie ma wymogu testów Proctora

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol