MIT-SCAN2-BT


System do nieniszczących i precyzyjnych pomiarów położenia dybli w drogach i nawierzchniach betonowych. Urządzenie MIT-SCAN2-BT zostało opracowane w celu wykrywania położenia oraz równoległości dybli w nawierzchniach betonowych. Urządzenie wykorzystując zasadę działania prądu wirowego (technologia indukcji impulsu) bardzo precyzyjnie lokalizuje położenie dybli oraz kotew w dylatacjach nawierzchni. Urządzenie składa się z cewki emisyjnej oraz odpowiedniego sensora zamkniętych we wspólnej obudowie. Obudowa ciągnięta jest na specjalnych szynach wzdłuż lokalizacji dybli. Pomiar trwa mniej niż minutę a jako wynik uzyskujemy raport w postaci numerycznej oraz wykres.

Oprogramowanie MagnoNorm oblicza położenie prętów jak i przesunięcie boczne dylatacji względem położenia dybli, niewspółosiowość oraz głębokość. Dzięki oprogramowaniu MagnoProf możliwe jest sporządzenie raportów zgodności z normą oraz wizualizacji 3D położenia dybli.

 

Urządzenie umożliwia także wykonanie mapy położenia dybli przed wykonaniem cięcia dylatacyjnego. Dzięki temu można uniknąć cięcia w nieprawidłowym miejscu względem położenia dybli.

 

 

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol