Roasdscanners Road Doctor Pro


Program Road Doctor PRO jest specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizowania infrarstruktury drogowej. Jest to wydajne narzędzie do wspólnego interpretowania oraz analizowania danych z różnych urządzeń pomiarowych jak i innych pomocnych informacji. Użytkownik może także wykonać plan naprawy drogi oraz określić wymiary i strukturę.

 

Oprogramowanie zawiera specjalne narzędzie do analizowania danych z Georadaru GPR. Możliwe jest wykonanie całego procesu analizy danych GPR od przetwarzania poprzez interpretację do analizy i wizualizacji. Program może także eksportować wyniki do wielu numerycznych formatów w celu ich wykorzystania w programach CAD lub GIS.

 

Interfejs programu Road Doctor bazuje na projekcie: Użytkownik dołącza wszystkie zebrane informacje do jednego projektu. Dane różnego rodzaju mogą być dołączane i wizualizowane w zintegrowany sposób gdzie dane są ze sobą synchronizowane. Prezentacja oraz przetwarzanie danych jest szybkie i elastyczne. Na ekranie użytkownika mogą być prezentowane także obraz video oraz obraz mapy.

 

Główne cechy programu Road Doctor:

 

 • możliwość odczytu danych GPR ze wszystkich urządzeń GPR znanych producentów takich jak, GSSI, Mala, IDS, 3DRadar w formacie określanym przez użytkownika – 8,12,16 lub 32 bity, 32 – 8192 próbek na skan. Współpraca z wielokanałowymi danymi.

 

 • możliwość obróbki i zapisywania dużych, ciągłych plików zawierającyh ponad 1 milionów skanów, a długość widoku danych jest niezależna od ilości skanów na metr, co przyśpiesza  interpretację.

 

 • możliwość wykonywania ręcznej i półautomatycznej interpretacji danych GPR pod kątem interpretowania warstw konstrukcji drogowych

 

 • możliwość łączenia, wycinania, odwracania danych oraz separacji kanałów.

 

 • możliwość przetwarzania danych z anten typu Horn, a w szczególności: Usuwanie bujania anteny, usuwanie odbicia powierzchownego, usuwanie pulsu powietrza, kalibracja.

 

 • bazując na danych o zmianie wysokości anteny typu Horn, program ma możliwość szacowania równości drogi (bujanie się pojazdu podczas jazdy)

 

 • bazując na odbiciu sygnału z anteny typu Horn, program ma możliwość szacowania wartości-Er (wartość  dielektryczna) dwóch pierwszych warstw oraz pustych przestrzeni w asfalcie.

 

 • program umożliwia przetwarzanie danych pod kątem: usuwania statycznego tła, automatycznego lub określonego przez użytkownika wzmocnienia danych, operacje arytmetyczne, filtowanie pionowe i poziome, transformacja Hilberta, Migracja-Kirchoff, usuwanie bujania,

 

 • program umożliwia tworzenie obrazów z interpretacji, które mogą być oddzielnie generowane z programu nie zawierając samych danych z pomiaru, dzięki czemu można zaoszczędzić dużo miejsca na dysku i szybciej wyświetlić samą interpretację.

 

 • operator programu ma całkowitą dowolność w tworzeniu zestawu wyników danych, które będą zawarte w bazie danych włącznie z takimi parametrami jak dystans, głębokość, koordynaty x,y,z, grubość, wartość Er, kod warstwy oraz jakość interpretacji

 

 • roadscanners udostępnia darmowy program umożliwiający oglądanie wyników z interpretacji, dzięki czemu klientom można dostarczać zinterpretowane wyniki wraz z narzędziem do ich oglądania bez żadnych dodatkowych kosztów. Operator, tworząc zestaw danych dla klienta ma możliwość dowolnej konfiguracji zestawu informacji, które chce pokazać klientowi jak i innych danych, które może dołączyć do tego zestawienia.

 

 • program umożliwia wykonywanie zintegrowanej analizy danych poprzez dołączenie do bazy danych, wartości uzyskanych z urządzenia FWD (firmy Dynatest ,Carl Bro lub innych formatów określonych przez użytkownika), wartości z urządzenia RSP (firmy Dynatest, Greenwood), wyniki z kalkulacji wstecznych modułów nośności drogi oraz obrazu video, zdjęć, map, współrzędnych GPS, danych z odwiertów referencyjnych oraz wszelkich innych danych zapisanych w formie tabeli (tekst, excel, MS Access) gdzie wartość jest w funkcji odległości.

 

 • bazując na danych z GPR oraz FWD program jest w stanie wykonać kalkulację modułów warstw konstrukcji drogi wykorzystując na przykład wzory FHWA.

 

 • przy integracji z programem Dynatest Elmodl, bazując na danych z FWD i GPR, program jest w stanie wykonać obliczenia wsteczne modułów konstrukcji drogi i dodać je do bazy danych.
 • firma TOROPOL
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol