Penetrometr Matest B059-10


Penetrometr do asfaltu lanego:

  • zgodny z EN 12697-20 oraz EN 13108
  • 1 lub 2 stanowiskowy
  • sztywna, metalowa rama zabezpieczona przed korozją
  • wanna wodna z termostatem do +40C
  • wymienialny tłok penetracyjny o powierzchni 1 lub 5 cm2
  • dyski generujące nacisk 500 N na próbkę
  • analogowe lub elektroniczne mierniki przemieszczenia
  • formy 70,7 mm do przygotowania próbek
  • formy badawcze 69,0 mm z aluminium

 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol