Dynatest MFV


MFV wraz z systemem LCMS umożliwia obrazowanie nawierzchni w dzień lub w nocy z normalną prędkością ruchu drogowego eliminując konieczność chodzenia po drodze i wykonywania wizualnej oceny stanu jej nawierzchni. Obrazy 2D i 3D umożliwiają szybką, automatyczną detekcję i klasyfikację spękań.

 

MFV jest zintegrowany z profilografem laserowym RSP, który posiada unikalną funkcję Stop & Go umożliwiając badania do prędkości do100 km/h. Jest to idealne narzędzie do wykonywania pomiarów na całej sieci drogowej oraz wykonywania analiz pod kątem nowych projektów

 

MFV LCMS może rejestrować różne parametry zależnie od wybranych opcji:

 

International Roughness Index (IRI)/ Ride Number (RN) – w celu szybkiego obrazowania jakości nawierzchni drogowych

 

 • profile podłużny – w celu monitorowania istniejących nawierzchni, kontroli jakości nowych dróg oraz wyliczania Boeing Bump Index na lotniskach


 

 • profil poprzeczny i koleina – w celu kontroli bezpieczeństwa oraz analizy potencjalnych obszarów strukturalnych i funkcjonalnych zniszczeń


 

 • pomiary geometryczne – w celu wyznaczania kata łuku oraz pochylenia drogi. Umożliwia sprawdzenie czy konstrukcja drogi spełnia wymagania projektu oraz znalezienie potencjalnie niebezpiecznych miejsc na drodze


 

 • obrazowanie Right of Way – umożliwia obrazowanie drogi w celu późniejszych analiz. Zapisane obrazy można łatwo otworzyć, przejrzeć i porównywać w kolejnych latach.


 

 • program Dynatest Explorer wraz z Distress Rating Module umożliwiają analizę oraz wizualizację danych o profilach, wyświetlanie obrazów RoW oraz LRIS.


 

 • automatyczne rejestrowanie, wykrywanie i klasyfikacja spękań – znacząco ogranicza ilość czasu niezbędnego do późniejszej analizy danych. Wykrywanie i klasyfikacja spękań odbywa się automatycznie. Szybka i obiektywna analiza danych umożliwia porównywanie danych z różnych okresów. Informacje są cyfrowo zapisywane w bazie danych wraz z obrazami.


 

 • złuszczenia – LCMS może wyznaczać ilość złuszczeń zaznczając obszary wymagające interwencji naprawczych


 

 • makrotekstura – umożliwia badanie współczynnika tarcia nawierzchni

 

 

MFV jest urządzeniem montowanym na pojeździe, wykonującym badanie z prędkością ruchu drogowego i zawierającym poniższe główne składowe systemu:

 

 • profilograf laserowy (RSP) MkIII
 • program Dynatest Explorer (DE) z Modułem Distress Rating (DRM)  
 • High definition Rutting (HDR) wykorzystujące Laser Crack Imaging System (LCMS)

 

Podsystemy opcjonalne:  
 

 • system kamer Right Of Way (ROW)
 • global Positioning System (GPS)

 

Standardowe podsystemy MFV

 

Podsystem RSP to urządzenie RSP III z dowolną ilością laserów w zakresie od 1 do 21. 1 do 3 laserów mogą być laserami tekstury z opcjonalną funkcją żyroskopu IMS w celu badania krzywizny i pochylenia drogi. Dodatkowy opis oraz ceny dostępne są na życzenie.

 

Obrazowanie nawierzchni 3D – High Definition Cracking (HDc) – System ten zbiera profile 3D oraz obrazy 2D nawierzchni drogi przy pomocy dwóch szybkich kamer, oświetlenia laserowego oraz zaawansowanej optyki. Unikalna technologia obrazowania 3D umożliwia badanie pasa ruchu o szerokości 4 metrów w ciągu dnia lub w nocy z prędkościami do 100 km/h. Oprogramowanie analizujące HDC posiada wiele funkcji takich jak automatyczne wykrywanie i klasyfikowanie spękań, pomiar kolein, wykrywanie złuszczeń oraz ocenianie parametrów makrotekstury. HDC wykorzystuje Laserowy System Pomiaru Spękań (LCMS) opracowany przez Pavemetrics Systems Inc.

 

Zebrane dane można analizować w programie analizującym dane. Oprogramowanie może wykrywać spękania (określając długość i szerokość), koleiny oraz makroteksturę.

 

Kluczowe właściwości:

 • automatyczne wykrywanie spękań
 • pomiar 2000 punktów koleiny (głębokość i szerokość koleiny) dla każdego śladu koła
 • wyniki makrotekstury w 5 śladach AASHTO (ślady kół, linia środka oraz krawędzie pasa)
 • praca w dzień i w nocy niezależnie od rodzaju oświetlenia
 • niskie zużycie energii
 • algorytm kompresji danych minimalizujący miejsce na dysku

 

Podsystem DE wraz z DRM:

Oprogramowanie Dynatest Explorer umożliwia:

 

 • zapisywanie w jednej bazie danych wyników ze wszystkich urządzeń Dynatest: FWD, HWD, RSP, Tester tarcia
 • zapisywanie i porównywanie danych z różnych lat
 • prezentację danych w formie tabeli, wykresów, itd dla raportw
 • prezentację danych z wykorzystaniem Google Earth
 • prezentację różnych wykresów danych (np profil podłużny, IRI oraz teksura) w tym samym czasie na wykresie wraz z obrazami Right of Way dając pełen przegląd danych o odcinku drogi
 • łączenie danych z różnych plików w jedną sesję lub dzielenie plików danych na mniejsze sesje
 • eksportowanie wszystkich danych do Excela i formatu CSV
 • organizację zaimportowanych danych w formie widoku drzewa

 

Moduł Distress Rating (DRM) jest modułem Dynatest Explorer. DRM jest narzędziem służącym do analizy obrazów 2D zebranych przez LCMS. DRM może analizować badania wizualne różnego formatu. DRM pracuje w systemie jednostek metrycznych oraz anglosaskich.

 

Opcjonalne pod systemy:

 

System kamer ROW: W samochodzie można zamontować do 5 kamer w celu zbierania obrazów Right of Way w odstępach 10 metrowych z prędkością ruchu ulicznego.

 

System GPS: Wykorzystuje Trimble AgGPS262 lub podobny. Dzięki danych z GPS można wyświetlać wyniki na obrazach  Google Earth poprzez Dynatest Explorer lub importować je do innych systemów GIS

 

 

 

 • firma TOROPOL
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol