Warstwomierz MIT-SCAN-T3


Urządzenie to służy do pomiaru grubości warstw nawierzchni asfaltowych i betonowych zgodnie z normą PN-EN 12697-36.

Warstwomierz MIT-SCAN-T3 jest innowacyjnym urządzeniem pomiarowym, które osiągnęło sukces rynkowy dzięki opłacalności zastosowania w trakcie prac budowlanych w ramach kontroli własnej oraz w trakcie wykonywania kontroli zewnętrznych.

 

Warstwomierz MIT-SCAN-T3 jest trwałym i niewielkim miernikiem ręcznym obsługiwanym przez jedną osobę. Urządzenie działa na zasadzie wykrywania reflektorów (płytek aluminiowych) zatopionych w nawierzchni w trakcie układania warstw asfaltowych. Czas wykrywania jest bardzo krótki, a żywotność płytek jest bardzo duża.

 

Pomiar elektromagnetyczny umożliwia szybkie i nieniszczące wykonanie bardzo dokładnych i powtarzalnych pomiarów grubości warstw nawierzchni bez konieczności naruszania samej konstrukcji. Jest to znacznie szybsza i tańsza metoda w porównaniu do rdzeni wiertniczych.

W ramach kontroli własnej, można wykonywać pomiary bezpośrednio po pracy rozściełacza na gorącym asfalcie, dzięki czemu można także nadzorować sam proces układania warstw bitumicznych.

 

Główne zalety miernika MIT-SCAN-T3:

 

 • natychmiastowe, precyzyjne wyniki w zakresie od 15 do 500 mm
 • szybkie wykrywanie reflektorów
 • automatyczne określanie rodzaju reflektora
 • brak konieczności dokładnego wykrywania środka reflektora, wystarzy jedynie wyznaczyć środek w przybliżeniu
 • uwzględnienie właściwości materiału budowlanego (automatyczna kalibracja na miejscu)
 • możliwość pomiarów na gorącym asfalcie, mokrej jezdni jak i nawierzchniach frezowanych
 • jedyne urządzenie na rynku które umożliwia analizę miejsc pomiarów i ocenę reflektorów
 • firma TOROPOL
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
 • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol