//

Warstwomierz MIT-SCAN-T3

Urządzenie to służy do pomiaru grubości warstw nawierzchni asfaltowych i betonowych zgodnie z normą PN-EN 12697-36

Warstwomierz MIT-SCAN-T3 jest innowacyjnym urządzeniem pomiarowym, które osiągnęło sukces rynkowy dzięki opłacalności zastosowania w trakcie prac budowlanych w ramach kontroli własnej oraz w trakcie wykonywania kontroli zewnętrznych

 

Warstwomierz MIT-SCAN-T3 jest trwałym i niewielkim miernikiem ręcznym obsługiwanym przez jedną osobę. Urządzenie działa na zasadzie wykrywania reflektorów (płytek aluminiowych) zatopionych w nawierzchni w trakcie układania warstw asfaltowych. Czas wykrywania jest bardzo krótki, a żywotność płytek jest bardzo wysoka.

 

Pomiar elektromagnetyczny umożliwia szybkie i nieniszczące wykonanie bardzo dokładnych i powtarzalnych pomiarów grubości warstw nawierzchni bez konieczności naruszania samej konstrukcji. Jest to znacznie szybsza i tańsza metoda w porównaniu do rdzeni wiertniczych.

W ramach kontroli własnej, można wykonywać pomiary bezpośrednio po pracy rozściełacza na gorącym asfalcie, dzięki czemu można także zadzorować sam proces układania warstw bitumicznych.

 

Główne zalety miernika MIT-SCAN-T3:

- Natychmiastowe, precyzyjne wyniki w zakresie od 15 do 500 mm

- Szybkie wykrywanie reflektorów

- Automatyczne określanie rodzaju reflektora

- Brak konieczności dokładnego wykrywania środka reflektora, wystarzy jedynie wyznaczyć środek w przybliżeniu

- Uwzględnienie właściwości materiału budowlanego (automatyczna kalibracja na miejscu)

- Możliwość pomiarów na gorącym asfalcie, mokrej jezdni jak i nawierzchniach frezowanych

- Jedyne urządzenie na rynku które umożliwia analizę miejsc pomiarów i ocenę reflektorów

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol